SLOOTSMID MESTSCHEIDING

Waarom mestscheiden?

Door de mest te scheiden krijgt u twee meststoffracties die elk met specifieke doeleinden toe te passen zijn. Zo heeft de dunne fractie een hoger nitraatgehalte, en toont betere opname van de meststoffen door de bodem én plant. De dikke fractie verbetert de bodemstructuur en verhoogt het humusgehalte, en kan bovendien dienen als comfortabele boxenvulling voor een schoner stalmilieu (Bio-Comfort strooisel). Bij beide fracties is de geur nagenoeg geheel gereduceerd, en kunnen eenvoudig worden opgeslagen, (ver)laden en getransporteerd.

Whatsapp DNL Online